SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Archív projektov

AKTUÁLNE  PROJEKTY
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Hide details for 07 Trenčín07 Trenčín
02/01/2020 - 07/31/2021 EDU-MATECH
VYTVORENIE STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
Interreg VA SR-ČR
02/01/2020 - 07/31/2021 REGIOPLAST -ZVÝŠENIE UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV V PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOCH V ODVETVÍ SPRACOVANIA PLASTOV V SÚLADE S POŽIADAVKAMI AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIZÁCIE A PRAVIDLAMI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Interreg VA SK-CZ
11/01/2020 - 12/31/2022 EDUCATE FOR FUTURE - EDU4FUTURE ERASMUS +
Show details for 12 Prešov12 Prešov

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora