SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Archív projektov

AKTUÁLNE  PROJEKTY
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaSorted descending, can be sorted ascending
01/02/2017 - 12/31/2019 LEARNING BY DOING Úrad vlády SR
02/01/2018 - 01/31/2020 KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
04/03/2017 - 04/02/2020 ARTISTIC- VALORIZATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH) ASSETS FOR LOCAL
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CE REGIONS
Interreg Central Europe
10/01/2018 - 09/30/2020 TRAINING ON PLASTIC MOULDMAKING (MOULD4PLAST) Erasmus+
01/01/2018 - 12/31/2019 MEMEVET ERASMUS
01/01/2016 - 10/30/2020 DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP EK
01/01/2019 - 12/31/2019 BISS SLOVAKIA 6 - 2019 EK

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora