SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Archív projektov

AKTUÁLNE  PROJEKTY
Región SOPKDátum konaniaSorted ascending, can be sorted descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
01/01/2020 - 12/31/2021 BISS SLOVAKIA 7 - 2020-21 EK
01/01/2021 - 12/31/2023 DIGIS ERASMUS
02/01/2020 - 07/31/2021 REGIOPLAST -ZVÝŠENIE UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV V PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOCH V ODVETVÍ SPRACOVANIA PLASTOV V SÚLADE S POŽIADAVKAMI AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIZÁCIE A PRAVIDLAMI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Interreg VA SK-CZ
02/01/2020 - 07/31/2021 EDU-MATECH
VYTVORENIE STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
Interreg VA SR-ČR
11/01/2020 - 12/31/2022 EDUCATE FOR FUTURE - EDU4FUTURE ERASMUS +

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora