SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Show details for 02 Bratislava02 Bratislava
Show details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
Show details for 04 Košice04 Košice
Show details for 06 Nitra06 Nitra
Show details for 07 Trenčín07 Trenčín
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Hide details for 12 Prešov12 Prešov
12/01/2007 - 11/30/2009 MEDZIGENERAČNÉ VZDELÁVANIE A TRANSFER PRENOSITEĽNÝCH ZRUČNOSTÍ PODNIKATEĽSKÉHO RIADENIA - PATRON EK
10/01/2008 - 09/30/2011 SIEŤOVANIE V OBLASTI ODBORNÉHO TRÉNINGU A PORADENSTVA PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MLADÝCH PODNIKATEĽOV A MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV - SME-TRAINET EK
10/01/2008 - 09/30/2011 SME-TRAINET EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA Departement Internationaal Vlaanderen
07/01/2009 - 02/28/2011 CEZHRANIČNÉ SIEŤOVANIE V OBLASTIACH EKOLOGICKÝCH TECHNOLÓGIÍ, PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE A ÚSPOR ENERGIÍ EKONET Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky
08/01/2009 - 07/31/2011 EBCIL Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
10/01/2009 - 09/30/2011 TITTESI Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
10/01/2009 - 03/31/2011 EDMOULD Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
03/01/2010 - 08/31/2012 FLAME Program CENTRAL EUROPE
03/01/2010 - 02/28/2013 ACCESS Program CENTRAL EUROPE
09/01/2010 - 09/01/2010 ERASMUS EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania
12/01/2011 - 11/30/2014 GO & LEARN Lenardo da Vinci "Lifelong Learning Programme"
03/17/2012 - 03/16/2015 PINE Program "Intelligent Energy Europe"
01/01/2013 - 12/31/2013 SVIP ERDF v rámci programu POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013
09/01/2014 - 08/31/2017 HECOS ERASMUS PLUS
10/20/2015 - 03/31/2017 ZDIEĽANIE KNOW-HOW Z EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE A SKÚSENOSTÍ Z CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI NÓRSKOM, RUSKOM A UKRAJINOU Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR
01/01/2017 - 03/31/2018 POSILNENIE SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V KONTEXTE FIREMNEJ PRAXE Prešovský samosprávny kraj
01/01/2018 - 12/31/2019 MEMEVET ERASMUS
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora