SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Show details for 02 Bratislava02 Bratislava
Show details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
Show details for 04 Košice04 Košice
Show details for 06 Nitra06 Nitra
Hide details for 07 Trenčín07 Trenčín
03/30/2004 - 12/31/2004 IGS IVF
06/01/2005 - 11/30/2008 TVOJ DOM, TVOJ PODNIK V E-UROPE ESF-EQUAL
09/01/2005 - 02/29/2008 PROCESS INTEGRATED MANAGEMENT METHODS- PIMM2 Leonardo da Vinci
06/01/2006 - 11/30/2008 EMERGE Europa Aid
09/01/2006 - 11/30/2007 PLATON (PLATON 1) Bilaterálna pomoc Flamsko-SR
12/01/2006 - 11/30/2008 UČIACI SA REGIÓN TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ESF
12/01/2006 - 04/30/2008 E-PLATFORM (PLATON 2) Flámska bilaterálna pomoc
11/01/2007 - 10/31/2009 INNO – AT: INNNOVATIVE ACCOUNTING TRAINING AND ASSESSMENT TOOLS FOR SMES Leonardo da Vinci
06/03/2008 - 12/31/2008 BILDING THE BRIDGE BETWEEN GLASS SCIENCE AND GLASS TECHNOLOGY IVF
10/01/2008 - 09/30/2010 CHAMBERNETT OP CS SR/CR (Interreg IVA)
10/01/2008 - 09/30/2010 EURO CRAFT21 Leonardo da Vinci
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA (PLATON 3) bilaterálna spolupráca flámsko -SR
12/15/2008 - 12/15/2009 PARTNERS FOR INVESTMENT PROMOTION EUROCHAMBRES
01/02/2009 - 10/31/2011 UKRAJINA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PO VSTUPE DO WTO
PARTNERI: TRK A NRK SOPK
Slovak Aid
10/01/2009 - 03/31/2011 EDMOULD LdV
03/31/2010 - 12/31/2010 VÝMENA ZNALOSTÍ A OSVEDČENÝCH POSTUPOV
K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
IVF
11/01/2011 - 11/11/2013 SOLARIS + Life Long Learning Programe
09/01/2012 - 02/28/2014 TVORBA ZDRAVÉHO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ Slovak AId
10/01/2012 - 09/30/2014 PROMES- PROMOTING MULTILINGUALISM IN EXPORTING SMES Life Long Learning Program
06/02/2014 - 11/30/2015 THE DEVELOPMENT OF REGIONAL COOPERATION AND PROMOTION OF ECONOMIC INTEGRATION IVF - International Visegrad Fund
07/01/2014 - 03/31/2015 PODNIKÁME BEZ HRANIC OP CS SR-ČR
09/01/2015 - 12/31/2015 PODPORA MSP ZRRHN
09/01/2015 - 03/31/2017 PODPORA MSP Slovenský plastikársky klaster
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Show details for 12 Prešov12 Prešov
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora