SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Show details for 02 Bratislava02 Bratislava
Show details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
Show details for 04 Košice04 Košice
Hide details for 06 Nitra06 Nitra
01/02/2009 - 10/31/2011 UKRAJINA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PO VSTUPE DO WTO
PARTNERI: TRK A NRK SOPK
SlovakAid
01/01/2011 - 10/31/2013 SOLARIS PLUS LEONARDO DA VINCI
09/30/2011 - 09/30/2011 CROBONET 1. PERIOD 1.10.2010-31.1.2011 ERDF + štátna pomoc
09/30/2011 - 09/30/2011 CROBONET 2. PERIOD 1.2.2011-31.5.2011 ERDF + štátna pomoc
05/30/2012 - 05/30/2012 CROBONET 3. PERIOD 1.6.2011-30.8.2011 ERDF + štátna pomoc
01/01/2017 - 06/30/2019 SMART FACTORY HUB – IMPROVING RD AND BUSINESS POLICY CONDITIONS FOR TRANSNATIONAL COOPERATION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Programme co-funded by European Union funds
Show details for 07 Trenčín07 Trenčín
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Show details for 12 Prešov12 Prešov
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora