SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Show details for 02 Bratislava02 Bratislava
Show details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
Hide details for 04 Košice04 Košice
11/01/2006 - 04/01/2008 E- PLATON SLOVAKIA, UKRAINE AND FLANDERS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA Departement Internationaal Vlaanderen
01/01/2010 - 12/31/2011 E-BEST : EMPOWERING BUSINESS ECOSYSTEMS OF SMALL SERVICE ENTERPRISES TO FACE THE ECONOMIC CRISIS. Cordis
10/01/2010 - 09/30/2011 SPOLUPRÁCA POHRANIČNÝCH KOMÔR 80,75% ERDF v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013; 14,25% SR; 5% vlastná spoluúčasť
04/01/2012 - 01/31/2014 DEDIČSTVO KULINÁRSKEHO UMENIA KARPATSKÉHO REGIÓNU 90% ENPI grant; 5% SR; 5% vlastná spoluúčasť
06/01/2012 - 11/30/2012 DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ UPSVaR Spišská Nová Ves
Show details for 06 Nitra06 Nitra
Show details for 07 Trenčín07 Trenčín
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Show details for 12 Prešov12 Prešov
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora