SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Show details for 02 Bratislava02 Bratislava
Hide details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
08/01/2010 - 07/31/2011 SME SPOLU, BUDEME SPOLU, MUSÍME SPOLUPRACOVAŤ ERDF
01/01/2011 - 12/31/2011 INNOINFO Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (HU-SK 09/01/2.5.2)
03/01/2011 - 02/28/2012 MAJSTROVSKÁ ÚROVEŇ Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (HU-SK 09/01/1.6.1)
01/01/2017 - 06/30/2018 SMART FACTORY HUB – IMPROVING RD AND BUSINESS POLICY CONDITIONS FOR TRANSNATIONAL COOPERATION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Danube Transnational Programme, Interreg
10/01/2017 - 01/31/2019 INNOSERVICE: CROSS-BORDER INNOVATION SERVICE PORTFOLIO Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme
06/01/2018 - 02/28/2019 NÁRODNÝ PROJEKT "PRAXOU K ZAMESTNANIU" schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti,
Operačný program ľudské zdroje
10/01/2018 - 09/30/2020 TRAINING ON PLASTIC MOULDMAKING (MOULD4PLAST) Erasmus+
Show details for 04 Košice04 Košice
Show details for 06 Nitra06 Nitra
Show details for 07 Trenčín07 Trenčín
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Show details for 12 Prešov12 Prešov
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora