SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuCan be sorted ascending or descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
Show details for 01 Ústredie01 Ústredie
Hide details for 02 Bratislava02 Bratislava
12/01/2008 - 11/30/2010 CERTIFIED EUROPEAN INCUBATION MANAGER TRAINING FOR SMES Leonardo da Vinci
01/01/2009 - 09/30/2012 CENTROPE_TT Central Europe
02/01/2009 - 01/31/2013 REGIONFEMME - ŽENY - VZDELANIE - PODNIKANIE Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko (schéma štátnej pomoci de minimis)
10/01/2009 - 09/30/2011 SLOVAKAID - MACEDÓNSKO - POSILNENIE MSP – CESTA K HOSPODÁRSKEMU RASTU A INTEGRÁCII S EÚ SlovakAid
06/01/2010 - 03/31/2013 INNOVMAT Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko
07/01/2012 - 06/30/2014 EKOPROFIT BRATISLAVA CBC Program SK AT 2007 - 2013
01/02/2017 - 12/31/2019 LEARNING BY DOING Úrad vlády SR
Show details for 03 Banská Bystrica03 Banská Bystrica
Show details for 04 Košice04 Košice
Show details for 06 Nitra06 Nitra
Show details for 07 Trenčín07 Trenčín
Show details for 08 Žilina08 Žilina
Show details for 12 Prešov12 Prešov
Show details for 13 Trnava13 Trnava

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora