SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK
Aktuálne projekty

ARCHÍV  PROJEKTOV
Región SOPKDátum konaniaCan be sorted ascending or descendingNázov projektuSorted ascending, can be sorted descendingZdroj poskytnutiaCan be sorted ascending or descending
06/01/2016 - 05/31/2019 I-CON (IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATION Central Europe
03/01/2010 - 02/28/2013 ACCESS Program CENTRAL EUROPE
06/03/2008 - 12/31/2008 BILDING THE BRIDGE BETWEEN GLASS SCIENCE AND GLASS TECHNOLOGY IVF
01/01/2008 - 12/31/2010 BISS SLOVAKIA 1 - 2008-2010 EK
01/01/2011 - 12/31/2012 BISS SLOVAKIA 2 - 2011-2012 EK
01/01/2013 - 12/31/2014 BISS SLOVAKIA 3 - 2013-2014 EK
01/01/2015 - 12/31/2016 BISS SLOVAKIA 4 - 2015-2016 EK
01/01/2017 - 12/31/2018 BISS SLOVAKIA 5 - 2017-2018 EK
01/01/2009 - 09/30/2012 CENTROPE_TT Central Europe
01/01/2009 - 09/30/2012 CENTROPE_TT OP Stredná Európa 2007 - 2013
12/01/2008 - 11/30/2010 CERTIFIED EUROPEAN INCUBATION MANAGER TRAINING FOR SMES Leonardo da Vinci
11/07/2008 - 11/07/2010 CESTOU VZDELÁVANIA - PODPORA ROZVOJA REGIONÁLNEHO PODNIKANIA SAMRS/2008/01
07/01/2009 - 02/28/2011 CEZHRANIČNÉ SIEŤOVANIE V OBLASTIACH EKOLOGICKÝCH TECHNOLÓGIÍ, PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE A ÚSPOR ENERGIÍ EKONET Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky
10/01/2008 - 09/30/2010 CHAMBERNETT OP CS SR/CR (Interreg IVA)
10/01/2012 - 09/30/2014 CMC Vedúci partner
05/01/2010 - 06/30/2013 CNCB – CLUSTER AND NETWORK COOPERATION FOR BUSINESS SUCCESS IN CENTRAL EUROPE Central Europe
09/30/2011 - 09/30/2011 CROBONET 1. PERIOD 1.10.2010-31.1.2011 ERDF + štátna pomoc
09/30/2011 - 09/30/2011 CROBONET 2. PERIOD 1.2.2011-31.5.2011 ERDF + štátna pomoc
05/30/2012 - 05/30/2012 CROBONET 3. PERIOD 1.6.2011-30.8.2011 ERDF + štátna pomoc
04/01/2012 - 01/31/2014 DEDIČSTVO KULINÁRSKEHO UMENIA KARPATSKÉHO REGIÓNU 90% ENPI grant; 5% SR; 5% vlastná spoluúčasť
06/01/2012 - 11/30/2012 DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ UPSVaR Spišská Nová Ves
11/01/2006 - 04/01/2008 E- PLATON SLOVAKIA, UKRAINE AND FLANDERS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
01/01/2010 - 12/31/2011 E-BEST : EMPOWERING BUSINESS ECOSYSTEMS OF SMALL SERVICE ENTERPRISES TO FACE THE ECONOMIC CRISIS. Cordis
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA Departement Internationaal Vlaanderen
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA Departement Internationaal Vlaanderen
12/01/2008 - 01/01/2011 E-PLATFORM CARPATHIA (PLATON 3) bilaterálna spolupráca flámsko -SR
12/01/2006 - 04/30/2008 E-PLATFORM (PLATON 2) Flámska bilaterálna pomoc
10/26/2010 - 01/31/2014 EAST INVEST EK
08/01/2009 - 07/31/2011 EBCIL Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
11/01/2007 - 04/30/2009 EBC*L ON THE ROAD Leonardo da Vinci
10/01/2009 - 03/31/2011 EDMOULD Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
10/01/2009 - 03/31/2011 EDMOULD LdV
07/01/2012 - 06/30/2014 EKOPROFIT BRATISLAVA CBC Program SK AT 2007 - 2013
06/01/2006 - 11/30/2008 EMERGE Europa Aid
09/01/2010 - 09/01/2010 ERASMUS EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania
10/01/2008 - 09/30/2010 EURO CRAFT21 Leonardo da Vinci
10/01/2007 - 12/31/2008 EXECUTIVE TRAINING PROGRAMME Eurochambres
03/01/2010 - 08/31/2012 FLAME Program CENTRAL EUROPE
02/01/2009 - 12/31/2009 GENDER - PREKONAJTE RODOVÉ STEREOTYPY, DAJTE ŠANCU TALENTU EK
12/01/2011 - 11/30/2014 GO & LEARN Lenardo da Vinci "Lifelong Learning Programme"
09/01/2014 - 08/31/2017 HECOS ERASMUS PLUS
03/30/2004 - 12/31/2004 IGS IVF
11/01/2008 - 10/31/2011 INFORMACE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ = ROZVOJ PODNIKÁNÍ OP CS SR-ČR 2007-2013
11/01/2007 - 10/31/2009 INNO – AT: INNNOVATIVE ACCOUNTING TRAINING AND ASSESSMENT TOOLS FOR SMES Leonardo da Vinci
01/01/2012 - 12/31/2014 INNOCRAFTS - INNOVATING ENTREPRENEURSHIP POLICIES IN THE CRAFTS SECTOR Európska komisia
01/01/2011 - 12/31/2011 INNOINFO Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (HU-SK 09/01/2.5.2)
10/01/2017 - 01/31/2019 INNOSERVICE: CROSS-BORDER INNOVATION SERVICE PORTFOLIO Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme
06/01/2010 - 03/31/2013 INNOVMAT Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko
05/01/2011 - 04/30/2014 INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD /IMO/ V SR A ČR OP CS SR-ČR 2007-2013
12/01/2007 - 05/09/2009 KOOPERAČNÁ BURZA IBEX ENTEC Spolková krajina Sasko - Anhaltsko
03/01/2011 - 02/28/2012 MAJSTROVSKÁ ÚROVEŇ Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (HU-SK 09/01/1.6.1)
12/01/2007 - 11/30/2009 MEDZIGENERAČNÉ VZDELÁVANIE A TRANSFER PRENOSITEĽNÝCH ZRUČNOSTÍ PODNIKATEĽSKÉHO RIADENIA - PATRON EK
01/01/2007 - 03/31/2009 MENTORING BUSINESS TRANSFER Eurochambres
06/01/2018 - 02/28/2019 NÁRODNÝ PROJEKT "PRAXOU K ZAMESTNANIU" schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti,
Operačný program ľudské zdroje
12/15/2008 - 12/15/2009 PARTNERS FOR INVESTMENT PROMOTION EUROCHAMBRES
03/17/2012 - 03/16/2015 PINE Program "Intelligent Energy Europe"
09/01/2006 - 11/30/2007 PLATON (PLATON 1) Bilaterálna pomoc Flamsko-SR
07/01/2014 - 03/31/2015 PODNIKÁME BEZ HRANIC OP CS SR-ČR
09/01/2015 - 03/31/2017 PODPORA MSP Slovenský plastikársky klaster
09/01/2015 - 12/31/2015 PODPORA MSP ZRRHN
01/01/2017 - 03/31/2018 POSILNENIE SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V KONTEXTE FIREMNEJ PRAXE Prešovský samosprávny kraj
09/01/2005 - 02/29/2008 PROCESS INTEGRATED MANAGEMENT METHODS- PIMM2 Leonardo da Vinci
10/01/2012 - 09/30/2014 PROMES- PROMOTING MULTILINGUALISM IN EXPORTING SMES Life Long Learning Program
02/01/2009 - 01/31/2013 REGIONFEMME - ŽENY - VZDELANIE - PODNIKANIE Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko (schéma štátnej pomoci de minimis)
10/01/2008 - 09/30/2011 SIEŤOVANIE V OBLASTI ODBORNÉHO TRÉNINGU A PORADENSTVA PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MLADÝCH PODNIKATEĽOV A MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV - SME-TRAINET EK
10/01/2009 - 09/30/2011 SLOVAKAID - MACEDÓNSKO - POSILNENIE MSP – CESTA K HOSPODÁRSKEMU RASTU A INTEGRÁCII S EÚ SlovakAid
01/01/2017 - 06/30/2019 SMART FACTORY HUB INTERREG PROGRAM
01/01/2017 - 06/30/2019 SMART FACTORY HUB – IMPROVING RD AND BUSINESS POLICY CONDITIONS FOR TRANSNATIONAL COOPERATION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Programme co-funded by European Union funds
01/01/2017 - 06/30/2018 SMART FACTORY HUB – IMPROVING RD AND BUSINESS POLICY CONDITIONS FOR TRANSNATIONAL COOPERATION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Danube Transnational Programme, Interreg
10/01/2008 - 09/30/2011 SME-TRAINET EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania
08/01/2010 - 07/31/2011 SME SPOLU, BUDEME SPOLU, MUSÍME SPOLUPRACOVAŤ ERDF
01/01/2011 - 10/31/2013 SOLARIS PLUS LEONARDO DA VINCI
11/01/2011 - 11/11/2013 SOLARIS + Life Long Learning Programe
10/01/2010 - 09/30/2011 SPOLUPRÁCA POHRANIČNÝCH KOMÔR 80,75% ERDF v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013; 14,25% SR; 5% vlastná spoluúčasť
01/01/2013 - 12/31/2013 SVIP ERDF v rámci programu POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013
06/02/2014 - 11/30/2015 THE DEVELOPMENT OF REGIONAL COOPERATION AND PROMOTION OF ECONOMIC INTEGRATION IVF - International Visegrad Fund
10/01/2009 - 09/30/2011 TITTESI Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
10/01/2006 - 09/30/2008 TOUR EAST - VZDELÁVANIE ŽIEN V TURISTICKOM SEKTORE Leonardo da Vinci
06/01/2005 - 11/30/2008 TVOJ DOM, TVOJ PODNIK V E-UROPE ESF-EQUAL
09/01/2012 - 02/28/2014 TVORBA ZDRAVÉHO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ Slovak AId
01/02/2009 - 10/31/2011 UKRAJINA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PO VSTUPE DO WTO
PARTNERI: TRK A NRK SOPK
Slovak Aid
01/02/2009 - 10/31/2011 UKRAJINA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PO VSTUPE DO WTO
PARTNERI: TRK A NRK SOPK
SlovakAid
12/01/2006 - 11/30/2008 UČIACI SA REGIÓN TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ESF
05/01/2016 - 04/30/2017 VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ PRI PODPORE TRANSFORMÁCIE REGIONÁLNEHO TRHOVÉHO PROSTREDIA SAMRS
03/31/2010 - 12/31/2010 VÝMENA ZNALOSTÍ A OSVEDČENÝCH POSTUPOV
K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
IVF
10/20/2015 - 03/31/2017 ZDIEĽANIE KNOW-HOW Z EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE A SKÚSENOSTÍ Z CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI NÓRSKOM, RUSKOM A UKRAJINOU Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora