SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu: I-CON (IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATION
Región SOPK:01 Ústredie
Začiatok projektu:06/01/2016
Koniec projektu:05/31/2019

Zdroj poskytnutia:Central Europe

Krátky popis projektu:Zlepšenie kompetencií a schopností cez inovácie v potravinárskom sektore

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora