SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:BISS SLOVAKIA 6 - 2019
Región SOPK:01 Ústredie
Začiatok projektu:01/01/2019
Koniec projektu:12/31/2019

Zdroj poskytnutia:EK

Krátky popis projektu:Podpora podnikania, transferu technológií a inovácií

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora