SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:REGIOPLAST -ZVÝŠENIE UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV V PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOCH V ODVETVÍ SPRACOVANIA PLASTOV V SÚLADE S POŽIADAVKAMI AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIZÁCIE A PRAVIDLAMI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:02/01/2020
Koniec projektu:07/31/2021

Zdroj poskytnutia:Interreg VA SK-CZ

Krátky popis projektu:VP: SPK, HCP: Plastikářský klastr z. s.; PP1: SOPK
Aktivity: Spoločná internetová prezentácia k dispozícii ako SOŠ v cezhraničnom území, tak zamestnávatelia. Hlavným garantom aktivity bude PP1. Video bude zamerané na vizualizáciu, ktorá poskytne prehľad zo všetkých technológií spracovania plastov. Spolupráca pri zostavení "Príručky pre učiteľov", Pripraviť podporný výukový materiál pre učiteľov odborných predmetov, ktorí by ho mohli využívať pre rozšírenie výučby v zmysle zoznámenie študentov s najnovšími trendmi spracovania polymérnych materiálov.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora