SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
Región SOPK:08 Žilina
Začiatok projektu:02/01/2018
Koniec projektu:01/31/2020

Zdroj poskytnutia:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Krátky popis projektu:Projekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora