SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:BISS SLOVAKIA 7 - 2020-21
Región SOPK:01 Ústredie
Začiatok projektu:01/01/2020
Koniec projektu:12/31/2021

Zdroj poskytnutia:EK

Krátky popis projektu:Podpora podnikania, transferu technológií a inovácií

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora