SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:INNOSERVICE: CROSS-BORDER INNOVATION SERVICE PORTFOLIO
Región SOPK:03 Banská Bystrica
Začiatok projektu:10/01/2017
Koniec projektu:01/31/2019

Zdroj poskytnutia:Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme

Krátky popis projektu:Cezhraničné portfólio inovačných služieb

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora