SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:TITTESI
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:10/01/2009
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Krátky popis projektu:Vzdelávací projekt na posilnenie manažérskych kompetencií.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora