SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EBC*L ON THE ROAD
Región SOPK:13 Trnava
Začiatok projektu:11/01/2007
Koniec projektu:04/30/2009

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:Vzdelávanie

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora