SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:TOUR EAST - VZDELÁVANIE ŽIEN V TURISTICKOM SEKTORE
Región SOPK:13 Trnava
Začiatok projektu:10/01/2006
Koniec projektu:09/30/2008

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:zvíšiť kvalifikáciužien v strednom veku na ich úspešnú profesionálnu kariéru v turistickom sektore

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora