SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:E- PLATON SLOVAKIA, UKRAINE AND FLANDERS
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:11/01/2006
Koniec projektu:04/01/2008

Zdroj poskytnutia:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Krátky popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvoriť Flámsko-Slovensko-Ukrajinskú platformu pre podporu podnikania na Európskom trhu.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora