SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:MEMEVET
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:01/01/2018
Koniec projektu:12/31/2019

Zdroj poskytnutia:ERASMUS

Krátky popis projektu:Vzdelávací projekt zameraný na technické odbory.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora