SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ PRI PODPORE TRANSFORMÁCIE REGIONÁLNEHO TRHOVÉHO PROSTREDIA
Región SOPK:08 Žilina
Začiatok projektu:05/01/2016
Koniec projektu:04/30/2017

Zdroj poskytnutia:SAMRS

Krátky popis projektu:Podpora tvorby trhového prostredia malého a stredného podnikania

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora