SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:VÝMENA ZNALOSTÍ A OSVEDČENÝCH POSTUPOV
K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:03/31/2010
Koniec projektu:12/31/2010

Zdroj poskytnutia:IVF

Krátky popis projektu:Projekt konferencie V4 a Euroregionalnej spolupráce (ERBBK)

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora