SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:KOOPERAČNÁ BURZA IBEX ENTEC
Región SOPK:13 Trnava
Začiatok projektu:12/01/2007
Koniec projektu:05/09/2009

Zdroj poskytnutia:Spolková krajina Sasko - Anhaltsko

Krátky popis projektu:Kooperačná burza podnikateľov

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora