SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:FLAME
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:03/01/2010
Koniec projektu:08/31/2012

Zdroj poskytnutia:Program CENTRAL EUROPE

Krátky popis projektu:Spolupráca podnikateľských subjektov z partnerských krajín v oblasti materiálového výskumu a inžinierstva.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora