SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EURO CRAFT21
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:10/01/2008
Koniec projektu:09/30/2010

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:Zavedenie významnej pridanej hodnoty do odborného vzdelávania v zúčastnených partnerských krajinách prostredníctvom transferu inovácií
• Senzibilizácia cieľovej skupiny na riadenie a aspekty trvalého rozvoja
• Rozvoj a posilnenie kompetencií cieľových skupín
• Adaptácia a ďalší rozvoj súčasných kvalifikačných a poradenských konceptov pre riadenie trvalo udržateľného rozvoja na špecifické potreby
cieľových skupín
• Adaptácia súčasných a rozvoj nových kvalifikačných modelov prostredníctvom realizácie pilotných projektov s cieľovými skupinami
• Rozšírenie a zhodnotenie výsledkov projektov a skúseností v partnerských krajinách a v Európe

Partneri projektu:
plenum – society for holistic sustainable
development (spoločnosť pre holistický udržateľný rozvoj), (Rakúsko), www.plenum.at

Factor 10 Institute (Rakúsko), www.faktor10.at
Meisterstrasse Austria, www.meisterstrasse.at

Wuppertal Institute für Climate, Environment and Energy
(Nemecko), (Wupertálsky Inštitút pre klímu, prostredie
a energiu), www.wupperinst.org

Trifolium – Beratungsgesellschaft mbH
(Nemecko), www.trifolium.org

Kuopio Academy of Design (Kuopio Akadémia dizajnu),
Savonia University of Applied Sciences (Univerzita úžitkového
umenia Savonia) (Fínsko), www.designkuopio.fi

Obchodná a priemyselná komora Csongrád
(Maďarsko), www.csmkik.hu

Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (Slovensko), www.komora.name

GesMA Moreno A. – Environmental Management
and Sustainability /Spoločnosť pre enviromentálne
riadenie a udržateľnosť (Španielsko), www.gesma.es

Informačný leták o projekte možete stiahnuť na:
http://www.eurocrafts21.eu/system/files/EuroCrafts21_Folder_slo.pdf

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora