SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PROCESS INTEGRATED MANAGEMENT METHODS- PIMM2
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:09/01/2005
Koniec projektu:02/29/2008

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:Spracovanie dokumentácie ISO štandardov 8000, 14000, 18000 a finančných pravidiel BASEL II do integrovanej formy na intergáciu.
www.pimm.de

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora