SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CESTOU VZDELÁVANIA - PODPORA ROZVOJA REGIONÁLNEHO PODNIKANIA
Región SOPK:08 Žilina
Začiatok projektu:11/07/2008
Koniec projektu:11/07/2010

Zdroj poskytnutia:SAMRS/2008/01

Krátky popis projektu:Transfer slovenských skúseností a know-how;

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora