SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EDMOULD
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:10/01/2009
Koniec projektu:03/31/2011

Zdroj poskytnutia:Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Krátky popis projektu:Vzdelávací projekt pre skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti vstrekovania plastov.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora