SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EKOPROFIT BRATISLAVA
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:07/01/2012
Koniec projektu:06/30/2014

Zdroj poskytnutia:CBC Program SK AT 2007 - 2013

Krátky popis projektu:Zavádzanie programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy, vrátane Trnavského kraja podľa vzoru "Ekobiznisplanu Viedeň" na podporu trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu Slovensko - Rakúsko. Cieľom programu je vyškolenie odborníkov v oblasti analýz potrieb podnikov pre čistejšiu produkciu a realizácia pilotných projektov v 50 vybraných firmách v BSK a TTSK.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora