SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CROBONET 3. PERIOD 1.6.2011-30.8.2011
Región SOPK:06 Nitra
Začiatok projektu:05/30/2012
Koniec projektu:05/30/2012

Zdroj poskytnutia:ERDF + štátna pomoc

Krátky popis projektu:Tvorba komunikačno-kooperačných kanálov medzi podnikateľmi zo Slovenska a Maďarska

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora