SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:POSILNENIE SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V KONTEXTE FIREMNEJ PRAXE
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:01/01/2017
Koniec projektu:03/31/2018

Zdroj poskytnutia:Prešovský samosprávny kraj

Krátky popis projektu:Skvalitnenie výuky na stredných odborných školách.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora