SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:ERASMUS
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:09/01/2010
Koniec projektu:09/01/2010

Zdroj poskytnutia:EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania

Krátky popis projektu:Podpora začínajúcich podnikateľov formou zahraničných stáží.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora