SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:BILDING THE BRIDGE BETWEEN GLASS SCIENCE AND GLASS TECHNOLOGY
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:06/03/2008
Koniec projektu:12/31/2008

Zdroj poskytnutia:IVF

Krátky popis projektu:Projekt Europskej sklárskej konferencie v Trenčíne.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora