SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:UČIACI SA REGIÓN TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:12/01/2006
Koniec projektu:11/30/2008

Zdroj poskytnutia:ESF

Krátky popis projektu:Tvorba siete celoživotného vzdelávania v TSK

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora