SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SME-TRAINET
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:10/01/2008
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:EURÓPSKA KOMISIA - program celoživotného vzdelávania

Krátky popis projektu:Sieťovanie vzdelávacích inštitúciíí za účelom podpory vzdelávacích aktivít pre malých a stredných podnikateľov.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora