SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SOLARIS +
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:11/01/2011
Koniec projektu:11/11/2013

Zdroj poskytnutia:Life Long Learning Programe

Krátky popis projektu:Prostredníctvom tzv. transferu inovácií, projekt SOLARIS PLUS prispeje k rozvoju nových profesionálnych kompetencií v sektore obnoviteľných energií a podporí
spoluprácu medzi organizáciami odborného vzdelávania
a trhom práce.
Dosiahne sa rýchlejšie pokrytie existujúcej medzery v systéme odborného vzdelávania a umožní sa tak rozvoj inovatívnych príležitostí na trhu ako aj tvorba a udržanie pracovných miest pre neustály rozvoj tohto sektora.
Do projektu bude zahrnutých deväť modulov v
nasledujúcich oblastiach:
1. Význam obnoviteľných zdrojov (Basic knowledge)
2. Malé vykurovacie stanice (Block heating stations)
3. Stavebná fyzika (Building physics)
4. Tepelné čerpadlá (Heat pumps)
5. Fotovoltaika (Photovoltaics)
6. Solárne vykurovanie (Solar heat)
7. Využitie vodnej energie (Water power)
8. Biomasa (Biomass)
9. Využitie veternej energie (Wind power utilization)
Európska pridaná hodnota bude zabezpečená najmä pod-porou asociovaných partnerov v jednotlivých krajinách pri implementácii výsledkov projektu do systémov
odborného vzdelávania v zúčastnených krajinách.

Ďalšie info: www.solaris-plus.eu

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora