SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SVIP
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:01/01/2013
Koniec projektu:12/31/2013

Zdroj poskytnutia:ERDF v rámci programu POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Krátky popis projektu:Hlavným cieľom projektu SVIP je zvýšiť konkurencieschopnosť Prešovského samosprávneho kraja a regiónu Sliezskeho vojvodstva podporou cezhraničného sieťovania v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, výskumu a vývoja a zavádzania inovácií.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora