SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SLOVAKAID - MACEDÓNSKO - POSILNENIE MSP – CESTA K HOSPODÁRSKEMU RASTU A INTEGRÁCII S EÚ
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:10/01/2009
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:SlovakAid

Krátky popis projektu:Cieľom projektu je poskytnúť macedónskym partnerom slovenské skúsenosti s integráciou do EÚ, rozvojom trhového a podnikateľského prostredia prostredníctvom overených opatrení na podporu podnikania, zlepšovanie podnikateľského prostredia, internacionalizáciu firiem a podporu podnikateľských organizácií.
Hlavnými výsledkami bude analýza podnikateľského prostredia a identifikácia bariér podnikania a ekonomického rastu spolu s návrhmi na ich elimináciu. Návrhy budú obsahovať aj možnosti využitia európskych fondov pri riešení identifikovaných problémov ako aj na podporu podnikateľov. Súčasne sa budeme podieľať spolu s partnermi na konkrétnych opatreniach, ktoré umožnia macedónskym firmám nadviazať kontakty a spoluprácu so zahraničnými firmami čo prispeje k prenosu úspešných podnikateľských praktík a získaniu nových trhov. Pridanou hodnotou bude získanie know-how pre partnerskú podnikateľskú organizáciu, ako aj podpora jej pozície medzi podnikateľmi. Súčasne bude možné rozšíriť tieto skúsenosti na ostatné macedónske podnikateľské organizácie.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora