SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PODNIKÁME BEZ HRANIC
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:07/01/2014
Koniec projektu:03/31/2015

Zdroj poskytnutia:OP CS SR-ČR

Krátky popis projektu:Podpora spolupráce podnikov a škôl so zameraním na tvorbu start up podnikov a uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora