SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SOLARIS PLUS
Región SOPK:06 Nitra
Začiatok projektu:01/01/2011
Koniec projektu:10/31/2013

Zdroj poskytnutia:LEONARDO DA VINCI

Krátky popis projektu:Podpora obnoviteľných zdrojov, tvorba metodických materiálov a študijných podkladov.
Tvorba 9 modulov pre obnovitelné zdroje, použiteľných na vyučovan ie a štúdium..
Ďalšie info: www.solaris-plus.eu

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora