SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PROMES- PROMOTING MULTILINGUALISM IN EXPORTING SMES
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:10/01/2012
Koniec projektu:09/30/2014

Zdroj poskytnutia:Life Long Learning Program

Krátky popis projektu:ProMES pomáha podnikom prekonať jazykové a kultúrne bariéry v medzinárodnom obchode.
Promes ponúka cezhraničnému obchodnému podniku a podnikateľovi príležitosť a metodiku pochopiť ich vzájomnú komunikáciu a potreby trhu v globálnom konkurenčnom prostredí a byť schopným expandovať na zahraničné trhy zavedením série odporučených komunikačných opatrení. To podporuje multikultúrnu Európu v rámci spoločného európskeho rámca ovládaním spoločnej platformy a odlíšením jednotlivých receptúr každého podniku k úspechu prostredníctvom procesu auditu .
Info: http://promes-project.eu

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora