SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SPOLUPRÁCA POHRANIČNÝCH KOMÔR
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:10/01/2010
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:80,75% ERDF v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013; 14,25% SR; 5% vlastná spoluúčasť

Krátky popis projektu:Cieľom projektu je preskúmať ochotu, vôľu, vyvíjanú aktivitu a skúsenosti členov komôr a prípadne aj nečlenov v oblasti predkladania projektov. Na základe získaných výsledkov bude vytvorená spoločná regionálna a cezhraničná štúdia, ktorá bude vychádzať z údajov spomínaných štyroch oblastí. Výsledky prieskumu budú prediskutované v rámci workshopov, ktoré budú následne organizované, a ktorých cieľom bude posilnenie analýzou zistených slabých stránok.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora