SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:MEDZIGENERAČNÉ VZDELÁVANIE A TRANSFER PRENOSITEĽNÝCH ZRUČNOSTÍ PODNIKATEĽSKÉHO RIADENIA - PATRON
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:12/01/2007
Koniec projektu:11/30/2009

Zdroj poskytnutia:EK

Krátky popis projektu:Vývoj, testovanie a diseminácia metodológie pre transfer zručností senior manažérov na mladých podnikateľov a manažérov.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora