SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CENTROPE_TT
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:01/01/2009
Koniec projektu:09/30/2012

Zdroj poskytnutia:Central Europe

Krátky popis projektu:Účelom projektu je zvýšiť efektívnosť využitia výskumu, technológií a inovácií v regióne CENTROPE pre zlepšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom užšej spolupráce. Bude mapovať existujúce výskumné a vývojové kapacity, bude ich prezentovať potrnciálnym užívateľom ich výsledkov a sprostredkuje riešenie inovačných požiadaviek pre MSP v regióne spolu s finančnou podporou.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora