SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EBCIL
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:08/01/2009
Koniec projektu:07/31/2011

Zdroj poskytnutia:Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Krátky popis projektu:Mobilitný vzdelávací projekt zameraný na transfer najlepších vzdelávacích praktík.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora