SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:IGS
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:03/30/2004
Koniec projektu:12/31/2004

Zdroj poskytnutia:IVF

Krátky popis projektu:Projekt Svetovej sklárskej konferencie v Trenčíne (International glass Society).

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora