SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:ACCESS
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:03/01/2010
Koniec projektu:02/28/2013

Zdroj poskytnutia:Program CENTRAL EUROPE

Krátky popis projektu:Projekt na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom techník a nástrojov manažmentu inovácií.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora