SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:E-PLATFORM CARPATHIA
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:12/01/2008
Koniec projektu:01/01/2011

Zdroj poskytnutia:Departement Internationaal Vlaanderen

Krátky popis projektu:Hlavným cieľom portálu e-PLATformy je vybudovanie rozsiahlej virtuálnej siete v strednej Európe so silnou väzbou na Flámsko. Cieľom portálu je výmena informácií medzi flámskymi, maďarskými, poľskými, rumunskými, slovenskými a ukrajinskými firmami. K tomu budú dostupné rozdielné nástroje: online obchodné kluby, online fórum s otázkami a odpoveďami, incorporácia všetkých flámskych a stredoeurópskych PLATO firiem s diferencovaným prístupom medzi PLATO a non-PLATO firmami.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora