SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CROBONET 1. PERIOD 1.10.2010-31.1.2011
Región SOPK:06 Nitra
Začiatok projektu:09/30/2011
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:ERDF + štátna pomoc

Krátky popis projektu:Tvorba komunikačno-kooperačných kanálov medzi podnikateľmi zo Slovenska a Maďarska

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora